Waar staat de VVD in Scherpenzeel voor?

De afdeling Scherpenzeel van de VVD is een afdeling die bruist van de activiteiten en die zeer actief is om het liberale geluid in de Scherpenzeelse raad te laten horen. Wilt u weten waar wij voor staan? klik dan op Standpunten.

Wij presenteren graag onze liberale visie over zaken die Scherpenzeel betreffen. Nu zijn wij een vertegenwoordiging in de raad echter richting de verkiezingen van 2022 zijn we hard bezig een nieuwe fractie neer te zetten. 

De VVD Scherpenzeel vormt bestuurlijk een eenheid met de VVD in Barneveld, Ede en Wageningen in Lokaal Netwerk VVD Vallei en Veluwe, zie www.vvdvalleienveluwe.nl. In dat bestuur is Raymond Ypma de Scherpenzeelse vertegenwoordiger.

Ondersteun het liberale gedachtegoed in Scherpenzeel en word ook lid van de VVD!

Liberale partij

De VVD Scherpenzeel is een liberale partij. Zij beschouwt de individuele vrijheid, zowel in geestelijk als in materieel opzicht, als het hoogste goed. Ieder mens heeft recht op vrijheid van meningsuiting, en op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, integriteit van het eigen lichaam en zelfbeschikking. Voorts beschouwt de VVD Scherpenzeel verantwoordelijkheid als het ethisch fundament onder een samenleving van vrije mensen. Vrijheid en verantwoordelijkheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In vrijheid draagt ieder mens niet alleen verantwoordelijkheid voor zichzelf, maar houdt hij ook rekening met de vrijheid van anderen, met de belangen van ouderen en toekomstige generaties en met de vrije samenleving als geheel. 

 

De VVD Scherpenzeel bestaat uit inwoners die vanuit betrokkenheid en ieders eigen kennis en kunde hun bijdrage willen leveren voor ons dorp. 


Kernwaarden VVD  


  • Verantwoordelijkheid 

Je afval netjes scheiden. En niet al het huishoudelijk afval aanbieden in de grijze kliko. Je best doen en hulp durven te vragen om een baan te vinden als je tijdelijk in een uitkering zit. Mensen helpen die het zelf even niet redden.


  • Vrijheid 

Je mening kunnen geven en écht luisteren naar elkaars argumenten. Zonder veroordeeld te worden. Je eigen geloof belijden of juist niet. Niemand bemoeit zich met jouw liefdesleven. 


  • Verdraagzaamheid 

Rekening houden met elkaars mening, of nu vóór of tegen een zelfstandig Scherpenzeel bent. LHBT-ers in hun waarde laten, ook als je het vreemd vindt. Rekening houden met gelovigen, ook als je niets met hun religie hebt. 

 

  • Sociale rechtvaardigheid 

Goede zorg dichtbij voor arm en rijk, jong en oud. Handhaven waar nodig, maar begrijpen wanneer te gedogen. Ieder kind op een goede school. 

 

  • Gelijkwaardigheid 

Kunnen trouwen met je geliefde, ook als die hetzelfde geslacht heeft als jij. Hetzelfde salaris voor mannen en vrouwen, te beginnen op het gemeentehuis.