Nieuws

 • Bloemetje in corona-tijd

  De VVD Scherpenzeel heeft de leden een bloemetje cadeau gedaan. Lees verder

 • Toekomst van Scherpenzeel

  28 juli − VVD en de toekomst van ons dorp Lees verder

 • In gesprek met Ondernemersvereniging Scherpenzeel

  10 juli − Op gepaste afstand en met in acht neming van de regels van het RIVM ontmoet de VVD Scherpenzeel de Ondernemersvereniging Scherpenzeel. In de open lucht, ergens in een bloemrijke achtertuin, heeft 2 juni 2020 het geanimeerde gesprek plaats. Het kleine gezelschap spreekt uitvoerig over de actualiteiten binnen de gemeentegrenzen van Scherpenzeel. Lees verder

 • Frisse blik

  22 april − Frisse blik Lees verder

 • De VVD-opleidingentrein is gestart

  03 november − De VVD vindt het prettig dat er mensen lid worden van de partij als mentale support voor die paar actieve leden, die in de krant komen en de eer krijgen of de klappen opvangen. Tegelijkertijd vindt de VVD het belangrijk dat er mensen achter de schermen zijn met goede kennis van dát wat er nodig is om die mensen in de front-linie maximaal te ondersteunen. Lees verder

 • Agenda opleidingen

  29 september − De VVD Lokaal Netwerk Vallei & Veluwe organiseert de komende 2 jaar diverse trainingen. Lees verder

 • Waterschapsverkiezingen: stem Gerrit Dijkstra

  11 maart − Stem 20 maart a.s. Waterschapsverkiezingen: Gerrit Dijktra, lijst 1, kandidaat 7. Lees verder

 • De VVD Scherpenzeel gaat door. Doet u mee?

  05 juli − Het is inmiddels duidelijk dat de VVD Scherpenzeel tijdens de gemeenteraadsverkiezingen niet mee heeft kunnen doen door een gebrek aan kandidaten. We hebben veel vragen over gekregen hoe dit mogelijk kon zijn en ons antwoord – we hebben de handschoen diverse keren geworpen, maar niemand heeft hem opgepakt – is inmiddels begrepen. Lees verder

 • Verbazingwekkende poppenkast

  13 mei − Volgt u als VVD-er de gemeentelijke politiek in het dorpse Scherpenzeel nog een beetje? Nu ik, als oud raadslid, wel. Maar wel vanuit de zijlijn. Bij het lezen het artikel dat de coalitie een akkoord had viel ik al van verbazing uit mijn stoel. Lees verder

 • Scherpenzelers bedankt

  03 maart − SCHERPENZELERS, BEDANKT Voor het u mogen vertegenwoordigen in de Scherpenzeelse politiek de afgelopen decennia. Lees verder

 • Een keer op dinsdag (19 december 2017)

  27 december − Een overvolle agenda, op de valreep van 2017 mogen we twee keer en de voorstellen hebben inhoud. Voor dinsdagavond staat de integriteit naar aanleiding van de discussie over de exploitatie van de locatie Walstrolaan op de agenda. Hierna gaan we door met de buitensport en de afvalstoffenheffting verordening 2018. Die laatste is mogelijk bekend als diftar. Lees verder

 • Politiek haalbaar

  22 november − Een agenda met een financiële rapportage, de begroting voor 2018 en verder en een bestemminsplan. Zo maar een en greep uit de onderwerpen uit de raadsvergadering van donderdag 9 november 2017. Afvalstoffenheffing bij de inzameling van huisvuil, ook nog een onderwerp. Lees verder

 • Hoogoplopende emoties in de Raad

  03 oktober − Donderdag 28 september 2017 is de gemeenteraad van Scherpenzeel terug van zomerreces. Zij die de discussie in de commissies gevolgd hebben weten dat het een hete avond gaat worden. Na de gebruikelijke punten starten we met het besluit ‘Bestemmingsplan Pluimenweg’. Lees verder

 • Vacature kandidaat raadslid/kandidaat lijstduwer

  02 oktober − Het bestuur van het lokale netwerk Vallei en Veluwe is voor de kieslijst van de VVD Scherpenzeel op zoek naar kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Lees verder

 • Gemeenteraad op zomerreces

  30 augustus − Mooi zegt u misschien wel, dat gedoe over het kunstgras bij de Valleivogels en een mogelijk gemeentehuis, het kasteel in het park. Waarom doen we het niet gewoon? Waarom gaat de fractie van de VVD hier nu voor liggen? Waarom niet een extra veld voor de Valleivogels? Prima toch meer gelegenheid voor sport. Waarom niet weer terug naar het kasteel, toch een prima representatieve plek voor een gemeentehuis? De fractie van de VVD is u mogelijk wat uitleg verschuldigd voordat we de kadernota in duiken. Lees verder

 • Oprichting Lokaal Netwerk VVD Vallei en Veluwe een feit

  10 juni − Op 1 juni zijn de VVD-afdelingen Barneveld, Ede, Scherpenzeel en Wageningen samen opgegaan in het lokale netwerk 'VVD Vallei en Veluwe'. Lees verder

 • Twee VVD amendementen en een bijzondere avond

  01 juni − Impressie van de raadsvergadering van 26 mei 2016 Lees verder

 • Politieke geheugens

  17 april − Politieke geheugens Lees verder

 • Rekenwerk

  29 november − Rekenwerk Lees verder

 • Veel lukt

  08 november − Groenonderhoud, op de agenda van de raad van 29 oktober 2015 Lees verder