Gerommel in de ruimte door huidige coalitie

Gerommel in de ruimte door huidige coalitie

Gerommel in de ruimte door huidige coalitie

‘De wethouder kiest de kant van de projectontwikkelaar tegen haar inwoners’. ‘De gemeente en projectontwikkelaar zijn niet te vertrouwen’. ‘Slecht ondoordacht plan’. ‘Wij willen duidelijkheid’. Dit zijn zomaar wat opmerkingen in de vele gesprekken die VVD Scherpenzeel in aanloop naar de verkiezingen heeft gevoerd met bezorgde inwoners. Ook via de e-mail komen bij ons vanuit de breedte van de Scherpenzeelse bevolking  verhalen binnen over ervaringen die inwoners hebben met de gemeente in het kader van bouwprojecten/ontwikkelingen en de ruimtelijke ordening.

Uit deze verhalen en ook uit feiten en fouten die de laatste jaren in de (plaatselijke) media zichtbaar zijn geworden blijkt dat sprake is van een enorm amateurisme bij de huidige coalitie. Zij heeft jarenlang verzaakt vooruit te kijken en een visie te formuleren. In plaats van plannen integraal te bekijken werden ze opgeknipt (denk aan de inbreiding van de Jumbo-locatie, waarom is de aangrenzende verouderde bebouwing aan de dorpsstraat niet in de planontwikkeling meegenomen?) en problemen zijn op de lange baan geschoven. De gemeente is verantwoordelijke voor de lokale ruimtelijke ordening en moet, vindt VVD Scherpenzeel, dus ook in regie zijn van die ruimtelijke ordening. Vooruit denken over de toekomstige behoefte van ondernemers aan bedrijfsruimte en de behoefte aan woningen voor Scherpenzelers. Maar ook oog hebben voor het verbeteren van de bestaande openbare ruimte. Het centrumplan wordt bijvoorbeeld al jaren door de huidige coalitie vooruit geschoven. Maar in plaats van de handen aan het stuur te hebben, zit de huidige coalitie op de bagagedrager bij projectontwikkelaars.

Helaas gaat het niet om een incident, maar is het een duidelijke lijn. Denkt u ook maar aan de rampzalige burgerparticipatie bij het Thomashuis, de nieuwbouwontwikkeling de Koepel waarvan men nog niet weet hoe de auto’s er allemaal moeten komen, de Aldi/Jumbo locatie waarbij de gemeente zich onvoldoende hard heeft gemaakt voor half verdiept of ondergronds parkeren en Zwarteland 2. In plaats van duidelijk de regie te pakken en voor haar inwoners op te komen en te zoeken naar het beste plan zorgt de gemeente juist voor de verdeeldheid in het dorp. De verschillende ‘kampen’ bij Zwarte land 2 zouden bijvoorbeeld niet zijn ontstaan als de gemeente al eerder met grote bedrijven over verplaatsen in gesprek was gegaan. Dan had het MKB haar ruimte al gehad en was de natuur en biodiversiteit gered.

Het onprofessionele gedrag van de gemeente leidt bij veel inwoners tot frustratie. Maar laten we zorgen dat het gedrag van de huidige coalitie niet leidt tot verdeeldheid in het dorp. Wij nemen graag na de verkiezingen onze verantwoordelijkheid om het vertrouwen in het gemeentebestuur te herstellen.