Bedrijfsruimte voor midden- en kleinbedrijf in Scherpenzeel

Bedrijfsruimte voor midden- en kleinbedrijf in Scherpenzeel

Ruimte voor Midden en Kleinbedrijf (MKB) in Scherpenzeel

Ondernemers hebben baat bij duidelijkheid. Voor de VVD Scherpenzeel is dat: wij willen ruimte voor het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) in Scherpenzeel. Als kleine gemeente zijn wij geschikt om ruimte te bieden aan het MKB. Zij zorgen voor lokale werkgelegenheid en hebben een grotere toegevoegde waarde dan grote opslagloodsen in ons groene landschap.

De ruimte is schaars, daar ga je zorgvuldig mee om. Wonen, werken en natuur vragen allemaal om meer ruimte. Er zijn grenzen aan wat onze gemeente aan kan, we hebben geen eindeloos grondgebied.

We zijn trots op onze bedrijven die groeien. Sommige worden zo groot dat zij de Scherpenzeelse kleinschaligheid ontgroeien. We hebben afspraken gemaakt in de regio Foodvalley dat deze grote bedrijven een plek kunnen krijgen op grote regionale bedrijventerreinen langs snelwegen. Dit is voor hen efficiënter, omdat deze beter bereikbaar zijn en daar is ruimte voor nog meer toekomstige groei. Want als ze nu 50.000m2 vragen, hoeveel vragen ze dan over 5 of 10 jaar? Onze gezinnen willen toch nog in het groen kunnen wandelen in Scherpenzeel? Met hun vertrek creëren de bedrijven die groter zijn gegroeid dan Scherpenzeel aankan, weer ruimte voor het MKB om zich te vestigen in ons mooie Scherpenzeel. Daarmee blijven wij de aanjager van succesvolle bedrijvigheid die we als dorp zijn. Daarom kiezen wij voor herstructurering/revitalisering van onze bestaande bedrijventerreinen.

Wij zijn voor het snel creëren van ruimte voor het MKB, maar wel op een goed doordachte manier. Want het huidige college dramt ondoordachtige, slechte plannen door waarmee zij de bevolking uit elkaar drijft. Wij willen dat de gemeente weer in regie komt en vooruit kijkt: wij willen een groen dorp blijven, waarin ruimte is voor het MKB. Op die manier blijven we een aantrekkelijk dorp voor alle Scherpenzelers, ondernemers én inwoners.