Pittig!

Impressie van de raadsvergadering van 25 juni 2015

De raadsvergadering van 25 juni heeft een korte agenda maar wel met pittige onderwerpen; programmarekening 2014, financiële rapportage en een kadernota 2016 – 2019. Dat wordt wat, ook het CDA heeft een groot aantal amendementen. Er is, na correctie door de meicirculaire nog een tekort van ruim €140.000,- in 2016 en de daarop volgende jaren zijn ook niet sluitend. Als het CDA financieel gaat corrigeren, dan wil de voltallige oppositie die amendementen wel steunen. Het beloofd inderdaad een leuke avond te worden.

Maar eerst de programmarekening 2014. Herinrichting van Ringbaan en bestrating van de Boslaan kosten €160.000,-. Wordt genoemd in de kadernota. Naar onze mening zijn deze kosten verbonden met de ontwikkeling van de school aan de Ringbaan. In mei en november 2014 heeft de gemeenteraad besloten over de nieuwbouw van de school en het bijbehorende bestemmingsplan. Veelvuldig werden deze herinrichtingen genoemd, mede om de kinderen veilig naar school te kunnen laten gaan. Daarom behoren deze kosten naar de mening van onze fractie verwerkt te worden in de programmarekening 2014. Het amendement daartoe wordt gesteund door het CDA en heeft een meerderheid. De wethouder probeert nog wel tegen te houden maar wordt teruggefloten door zijn ambtenaren. Het college kan terug naar de accountant.

De financiële rapportage laat een tekort zien. Eigenlijk wel gebruikelijk. Niemand heeft zin zijn tijd hier aan te besteden. Laat het college haar best maar doen om het negatieve resultaat om te buigen naar een positief resultaat.

Dan komt de klapper, de kadernota die volgens de coalitiepartijen geen kadernota mag heten. Er was namelijk een concept-amendement van deze partijen om de kadernota ter kennisgeving aan te nemen in plaats van vast te stellen. Dat kan in de democratie toch niet! Dan zou eind september pats boem de begroting moeten komen zonder dat een ieder zijn of haar ideeën voor de komende jaren kenbaar kan maken. De VVD was fel tegen dit amendement en heeft de pers gezocht om dit gedrocht van tafel te krijgen. Dat is gelukt, ook de coalitiepartijen zagen tijdig in dat dit amendement de aftocht naar de vuilnisbak zou moeten blazen.

Alleen het CDA had tijdens de raadsvergadering het lef te melden dat dit amendement een verkeerde keuze was. Sportief, ik kan niet anders zeggen. De beide andere partijen beperken zich enkel tot de algemene beschouwingen. Visieloos werd coalitieakkoord opgelezen.

De oppositiepartijen hebben in een voorvergadering de gelederen gesloten. Verder is er naarstig gezocht naar het presenteren van een sluitende begroting. Het lijstje daartoe werd tijdens de vergadering namens de oppositiepartijen door GBS gepresenteerd. Een forse opgave maar het regende dan ook amendementen. Het CDA deed dapper mee, zelfs met een amendement om een zorgpartij structureel met € 50.000,- te korten. Niet ten onrechte, het betreft een verhoging van de bijdrage maar het brengt de verantwoordelijk wethouder wel in een netelige positie. Veel van de amendementen halen de eindstreep. Gevolg een sluitende begroting, behoudens 2017. Amendementen zijn in tegenstelling tot een motie een wijziging van het raadsbesluit en derhalve een opdracht aan het college. Dat blijkt ook uit het overzicht dat, na wat korzelig reageren van de SPG, alsnog geprojecteerd wordt op de wand. Mooie cijfers en lege handen voor de beide echt christelijke partijen. Mooi resultaat maar of we er echt wat mee opschieten?

Beschouwen we na dan is een politieke overwinning op het moment altijd een mooi moment. Maar er zijn ook amendementen aangenomen die eigenlijk niet meer uitvoerbaar zijn. De verantwoordelijk portefeuillehouder moet dan wel echt bakzeil halen bij de betrokken partijen. Maar goed er staat altijd nog € 200.000,- speelgeld voor spiegeltjes en kraaltjes op de begroting vanaf 2017 en verder. Onder het mom we weten nog niet waaraan we het uitgeven maar dan hebben we als college de munten alvast maar binnen. Gemeenteraad weer buitenspel! Neemt niet weg dat de geamendeerde kadernota niet de meest realistische begroting zal op leveren. We zien wel in september waarmee het college komt.

Er is nog wel het nodige te doen wat we niet in de kadernota terug vinden. Denk aan het dossier de Breehoek, € 450.000,- tekort. Maar zet het eens af tegen het voorstel aanstaande woensdag in de gemeenteraad, rond vier ton voor uitbreiding van de aula op Lambalgen. Renteloze leningen aan een willekeurige ondernemer en een pachtcontract dat in 2020 af loopt. Laten we even geduld hebben eer dat we dat geld aan de begraafplaats uit geven. Het is niet de meest moderne faciliteit maar we hebben een aula en misschien zijn beide dossiers wel te combineren. Geeft ook wat extra dekking aan de Breekhoek.

Kortom, aanstaande woensdag wordt het weer pittig. Daarna reces en wordt het zomer!

 

Gerrit Dijkstra,

Fractievoorzitter VVD afdeling Scherpenzeel