VVD komt met alternatief plan voor uitbreiding aula op begraafplaats Lambalgen

Op de agenda van de raadsvergadering van 1 juli 2015 van de gemeente Scherpenzeel staat ondermeer het voorstel van het college om de begrafenisondernemer van de aula op Lambalgen te voorzien van een renteloze lening van € 275.000,- voor 30 jaar en de aanleg van extra parkeerplaatsen ad € 121.000,- voor rekening van de gemeente. De VVD heeft een alternatief.

VVD-raadscommissielid Anneke Heemskerk heeft in de commissievergadering van maandag 22 juni 2015 al laten weten dat wij als VVD bezwaren hebben dit onvoldragen voorstel. Er zijn nog heel veel vragen en onduidelijkheden. Zo zijn wij er niet van overtuigd dat er geen sprake is van staatssteun als je een ondernemer een renteloze lening verstrekt zoals voorgesteld. Bij de bank betaal je voor een dergelijke lening momenteel bijna 5% rente. Iedere ondernemer wil wel zo'n voordeeltje dus dan moet je als overheid erg op je qui vive zijn. Wij gaan vragen om een bevestiging van een jurist dat van staatssteun geen sprake zou zijn. Dat de aula op Lambalgen bij grote aantallen bezoekers er vaak toe leidt dat bij condoleances bezoekers in kou en regen staan weten wij als VVD ook en een oplossing lijkt dan ook wenselijk. Wij zoeken die oplossing echter niet op Lambalgen maar op de Breehoek. De multifunctionele zaal daar kan maximaal 500 bezoekers herbergen. Naar onze mening is met een zeer kleine aanpassing die ruimte ook geschikt te maken voor condoleances en uitvaartplechtigheden. Je moet alleen de bezoekersstromen scheiden: sporters, bibliobezoekers en dergelijke via de huidige hoofdingang en condoleances of uitvaartplechtigheden via een in overleg met de gebouweigenaar te maken extra speciale ingang aan voor-, zij of achterkant van de multifunctionele zaal.  Voor die beperkt aantal situaties per jaar dat nabestaanden niet de huidige aula op Lambalgen, de vele kerken of horecazalen in onze gemeente willen of kunnen gebruiken is er in ons Kulturhuis dan een prima alternatief. De houten vloer en ingetogen gordijnen en wandbekleding van de multifunctionele zaal zijn naar ons idee ook absoluut passend voor dergelijk gebruik.

 

Onderstaand de volledige tekst van ons amendement. Kijkt u naar onze overwegingen. Wij zijn benieuwd of in deze tijden waarin de gemeentelijke financiën onder druk staan ook de coalitiepartijen te porren zijn voor ons alternatieve voorstel dat er voor kan zorgen dat we met relatief weinig geld een passende oplossing kunnen bieden voor een probleem dat eigenlijk ook niet echt een probleem is: het in stand houden van een aula is namelijk geen gemeentelijke taak!

 

Berrie van der Heide, raadscommissielid

 

GEMEENTE SCHERPENZEEL

 

Gemeenteraad

 

Amendement

 

Raadsvergadering van 1 juli 2015

 

Agendapunt nr : 7 Uitbreiding aula begraafplaats Lambalgen

 

Ondergetekende,

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 mei 2015.

 

overwegende dat

 

-Het instandhouden van een aula, anders dan een gemeentelijke begraafplaats, geen wettelijk verplichting voor een gemeente is;

 

- Scherpenzeel een schaal heeft qua inwonertal dat uitvaarten en uitvaartplechtigheden niet om enorme aantallen per jaar gaat;

 

- In Scherpenzeel en omgeving ook uitvaartplechtigheden en condoleancebijeenkomsten mogelijk zijn en worden gehouden in bijvoorbeeld zalencentra, andere horecagelegenheden, kerkgebouwen en de aula van de begraafplaats aan de Glashorst;

 

- Het breed gedragen is in de samenleving dat alleen bij grotere bezoekersaantallen van uitvaart- en condoleanceplechtigheden de capaciteit van de aula op begraafplaats Lambalgen te beperkt is;

 

- De gemeente Scherpenzeel aan de vooravond staat van een bezuinigingsdialoog met burgers en de gemeenteraad;

 

- Een investering van gemeentewege in extra parkeerplaatsen op Lambalgen ten bedrag van € 121.000,- enerzijds een extreem laag gebruik zal kennen en alleen een paar pieken per maand zal opvangen en de rest van de tijd ongebruikt zal zijn;

 

- Het verstrekken van een renteloze lening aan een begrafenisondernemer mogelijk als ongeoorloofde staatsteun kan worden beschouwd,

 

          

 

in aanmerking nemende dat

 

 

 

- Voor grote bijeenkomsten Kulturhus de Breehoek beschikt over een multifunctionele zaal voor maximaal 500 personen. Deze moderne zaal gezien wanddecoratie en gordijnen ook uitstekend gebruikt kan worden voor condoleances en uitvaartplechtigheden en daarnaast met tussenwanden op te delen is in 5 aparte ruimtes;