Twee VVD amendementen en een bijzondere avond

Onderstaand een impressie van de raadsvergadering van 26 mei 2016 van de hand van fractievoorzitter Gerrit Dijkstra

Twee amendementen bij twee belangrijke onderwerpen. De bestuurlijke drukte in de FoodValley en het opheffen van de Permar, de oude sociale werkplaats zijn de twee te amenderen agendapunten.

Als je een amendement bij een agendapunt hebt mag je in het debat van start, zo zijn nu eenmaal de mores in de vergadering. We beginnen met de Permar. Het gaat al een heel lange tijd financieel niet goed met de Permar, Het is al een aantal jaren een schip van bijleggen. Daar komt nu de participatiewet bij en het ziet er naar uit dat de Permar het niet gaat redden. De aangesloten gemeenten werken samen en overwegen de Permar op te heffen. Als dat niet lukt wil de gemeente Scherpenzeel uittreden. Wat dat voor gevolgen heeft voor het personeel en de financieren van de gemeente Scherpenzeel is niet bekend. Het wordt meer een zaak van de onderhandeling.

Voor onze fractie staat voorop dat het personeel met een achterstand tot de arbeidsmarkt elders weer een nieuwe in een werkkring kan worden opgenomen. Dat zou ook kunnen betekenen dat de aangesloten gemeenten deze mensen opnemen in hun organisatie. Voor Scherpenzeel betreft het mensen die in het groenonderhoud werken. Maar ook de medewerkers buiten onze gemeente verdienen de aandacht van onze fractie.

Met het opheffen kunnen we wel instemmen, de aangesloten gemeenten hebben dan samen een verantwoordelijkheid voor ‘ een zachte landing’ van de Permar. Uitreden daarentegen niet. Niet dat we daar op tegen zijn, maar we willen dan wel weten wie er willen uittreden en wat de kosten en de gevolgen voor het personeel dan zijn. Dat is dus niet een verantwoordelijkheid die we het college nu al willen geven, dat hoort naar onze mening een verantwoordelijkheid te zijn van de gemeenteraad. Gemeentebelangen tekent het amendement mee, Democraten sluiten zich snel aan. De coalitiepartijen aarzelen. CDA blijkt mee te gaan, prima de rest doet niet meer ter zake.

SGP gaat achter haar wethouder staan. Leve het dualisme! Kromme argumenten gaan de zaal in. ‘Het is toch al een gelopen race, het wordt opheffen’. ‘ We vertrouwen er op dat de wethouder (Vreeswijk) het tot een goed einde gaat brengen’. Het zijn naar onze mening zeer bijzondere argumenten, daar als het toch ontbinden wordt het college haar gang kan gaan. Het beste argument heeft onze wethouder. Als we uittreden dan verandert de gemeenschappelijke regeling en kunnen we er zonder gevolgen uit. Bijzonder, maar mocht het waar zijn, dan is hij net een belrondje langs de raadsleden in vijf minuten klaar. Hij wordt afgeserveerd door de partijen die het amendement steunen. Wij kennen hem, hij ‘zit overal boven op’ en heeft zeker geen vaardigheden bij de onderhandeling. Je moet ook je zwaktes kennen.

Als de boel in stemming komt hebben we er tien van de dertien. De Christen Unie sluit zich bij het amendement aan. De SGP blijft met lege handen en steun aan haar wethouder achter.

 

De drang naar een nieuwe bestuurslaag, FoodValley, krijgt een bijzondere wending door een tweede amendement van de SGP, waarvan een raadslid de regiocommissie vertegenwoordigd. Zonder al te veel in de techniek te geraken, wij zijn tegen de verhoging die de Scherpenzeelse samenleving een €11.000,- extra kost. Verder zijn we tegen het uitdijen van de organisatie. €150.000,- meer personele lasten en €100.000,- minder bijdragen van de Provincie. De strekking van ons amendement is dat wij hier een duidelijke keuze in willen hebben alvorens akkoord te gaan met een begroting en een mogelijke verhoging van de inwonerbijdrage. We krijgen met € 900.000,- tekort en 16 % verhoging van de onroerend zaak belasting nog een hele dobber bij de begrotingsdiscussies. Ik voorspel u, dat gaan we niet redden, een ordentelijke begroting bedoel ik. Het amendement heeft de ondertekende steun van Gemeentebelangen en Democraten sluit zich aan.

Dan mag de vertegenwoordiger van de SGP zijn amendement verdedigen. Hij doet dit met weinig overtuiging, het is niet zijn eigen amendement maar dat van de gemeente Rhenen. Hij doet dit als vertegenwoordiger van de regiocommissie. De burgemeester vraagt hem herhaaldelijk het standpunt van de SGP te verkondigen maar het lukt hem niet. De lijn is wel duidelijk, hoe slecht ook, dit amendement gaat het redden. Die van de oppositie niet. In de bijval van het CDA wordt het overigens helemaal te dol. Het raadslid van het CDA weet te beweren dat de personele kosten niet omhoog gaan. Bijzonder, ik interrumpeer en vraag hem naar de feiten. Stotterend en hakkelend blijft hij volharden. Ik vind het te gênant om hem verder aan te pakken en staak de interruptie.

In de wetenschap dat de vertegenwoordigers van de regiocommissie, waar het SGP-raadslid zitting in heeft, overleg voert met een afvaardiging van het bestuur en de directeur van FoodValley is het amendement, dat gesteund wordt door de coalitie, eigenlijk een ‘ brevet van onvermogen’ voor de regiocommissie. Strekking is namelijk extra monitoring, maar dat is nu juist een taak van deze commissie.

Ons amendement ligt ook bij de ander zeven aangesloten gemeenten. Vast ook bij bestuur en directie van FoodValley. Daar mee is naar onze mening de discussie zeker nog niet gesloten.

Een amendement binnen en er eentje verloren. Inhoudelijk was de discussie over beide agendapunten bedroevend. Maar de kadernota met de financiële tekorten komt er aan. We bereiden ons gedegen voor en zullen eens zien of we de lastenstijging voor de burger toch nog kunnen beperken.

 

Gerrit Dijkstra

Fractievoorzitter VVD afdeling Scherpenzeel