Politieke geheugens

Donderdag 8 april 2016 was het weer ‘de gemeenteraad in vergadering bijeen. Na een keurige presentatie tijdens de informatie avond waren we het snel eens over het nieuwe groenbeleid. In het bijzonder gericht op het behoud van de bomenstructuren in onze gemeente. Ook het ruimtelijke plekje voor de scouting was met hamerslag akkoord.


Anderhalf jaar geleden heeft de gemeenteraad de ruimtelijke structuurvisie bekrachtigd. De fractie van de VVD heeft destijds tegen gestemd. Vooralsnog willen we niet aan de overzijde van De Dreef aan de slag. Evenzo hechten wij aan ruimte voor de beek en een geleidelijke overgang van bebouwing en natuur. Het park bij huize Scherpenzeel is hiervan een voorbeeld.

Het voorliggende stedenbouwkundige plan Akkerwinde gaat hieraan voorbij. Achter de nieuwe school gaan we door met de bebouwing tot aan het fietspad gelegen langs de beek. Anderhalf jaar geleden dacht de coalitie daar toch echt anders over! Waarom dan toch dit voorstel?

Nu dat heeft te maken met de financiële positie van de gemeente. Die is op z’n minst niet optimaal en de kadernota staat weer voor de deur. Door nu ook het laatste stuk grond aan de beek te bebouwen verbetert de grondexploitatie van deze locatie aanzienlijk. Met het voorliggende stedelijke plan is het mogelijk de kas voor 2017 aanzienlijk te spekken. Mooi, structureel tekort voor weer een jaartje weg gepoetst. Met veel bla, bla gaat de coalitie akkoord met het voorstel. Geen woord over de ruimtelijke structuurvisie!

De financiële positie van de gemeente Scherpenzeel die loopt in de komende jaren schade op. Het gemeentelijk bedrijf gaat ons in de komende jaren meer kosten. Denk maar eens aan privacy wetgeving en automatisering. Ook het toerekenen van rente aan de liggende gronden mag niet meer. Die rente kwam als opbrengst ten goede aan de bekostiging van de bedrijfsvoering. In de kadernota moeten we op zoek naar een half tot een heel miljoen structureel per jaar. We gaan eerdaags beleven wat de kadernota te bieden heeft. Maar wij stellen vooraf: handen af van verzwaring van de gemeentelijke heffingen en de voorzieningen voor de burgers. Sport en cultuur, een rijk verenigingsleven zijn pijlers voor een maatschappelijk gezonde gemeente.

 

Afsluitend, de gemeenteraad heeft akkoord gegeven op het raadsvoorstel aankoop grond achter de voormalige Rabobank. Ruim voor 40 parkeerplaatsen in het centrum van ons dorp. Voor collectief gebruik om daarmee het dorp aantrekkelijk te houden voor de middenstand.

 

Gerrit Dijkstra

Fractievoorzitter VVD afdeling Scherpenzeel